Doškrta Elektro

Základom je DOBRÝ PROJEKT
Vitajte na našej stránke

O NÁS / NAŠE SLUŽBY / REFERENCIE / KONTAKT

Naše služby


-VN a NN rozvody , prípojky
-transformačné stanice, náhradné zdroje
-vonkajšie osvetlenie
-silnoprúdové elektrické inštalácie pre objekty
( svetelné, zásuvkové okruhy, motorické inštalácie
uzemňovacie sústavy,bleskozvody, silové napojenie
technologických zariadení objektov ).

Projektová dokumentácia elektrickéj inštalácie je
zpracovaná na PC ( software AutoCad LT, Microsoft
Office a iné ) , v rozsahu podla STN noriem
a predpisov platných v Slovenskej republike.


KONTAKT
© DOŠKRTA